Lakwijk, historie van Europa

Wien Neerlandsch bloed door d’aderen vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff’ den zang als wij:
Hij stell’ met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.
(Nederlands volkslied van 1817 tot 1933)

Net zoals de meesten van ons ben ik opgevoed als Nederlander in Nederland. Groot geworden met voetbalwedstrijden waarin we van de Rode Duivels wonnen en verloren. “Die domme Belgen” zeiden we, maar dat zat niet diep.
De Duitsers, dat zat veel dieper. Ik heb de oorlog niet meegemaakt en mijn ouders kwamen pas na de oorlog terug uit Nederlandsch Indië. Maar als kind van de jaren vijftig groeide ik op met de restanten van de oorlog, de herdenkingen, de verhalen in de buurt over de wandaden van de “Moffen” en later series en verhalen op de televisie.
Het zoeken naar mijn verleden geeft een ander beeld van mezelf. Als het Nederlands elftal speelt zal ik nog steeds meezingen met het Wilhelmus, maar het had net zo goed de Brabançonne of het Deutschlandlied kunnen zijn. De keus van een of enkele van mijn voorouders en ik had aan de andere kant van de grens geleefd.
De oorsprong van de familie Lakwijk kan worden herleid tot het begin van de 17e eeuw in België. De tijd van de Tachtigjarige oorlog en de Slag bij Nieuwpoort. Met de oorsprong van de familie in Antwerpen en de grote protestante populatie daar in die tijd, is niet met enige zekerheid te zeggen of de familie toen Spaansgezind of Staats was.
Zeker is dat het voor alle mensen in die tijd een zwaar leven was.
De eerste generaties bleven in de directe omgeving van Antwerpen en omstreeks het midden van de 18e eeuw verhuist een tak (van Lackweijck) naar Ossendrecht. Ook deze tak is honkvast en blijft daar grotendeels.
De tak die in Antwerpen is gebleven heet inmiddels van Leekwijk.
De tak in Ossendrecht heet van Lakwijk en een zijtak daarvan heet nu Lakwijk.
In de 18e eeuw is er een takje in België naar het Waalse gedeelte gegaan en heeft daar nog een paar nazaten met de naam Lequack.
De stamboom is nog zeker niet klaar maar het aantal afstammelingen van Walter uit 1610 is erg groot geworden. Honderden Nederlanders en Belgen stammen van hem af. Familieleden zijn over de hele wereld verspreid. Er leven afstammelingen in landen als Zweden (ondergetekende), Verenigde Staten, China en Indonesië.

Waar komt Duitsland dan ter sprake?
Mijn vader’s moeder heette Battes. Dit is een familie met zijn oorsprong in het noordoosten van het Duitse Rijnland-Palts en in de buurt van Koblenz. Ook hier vertrok iemand in het midden van de 18e eeuw uit het oorsprongsdorp en kwam in Den Haag terecht.

Met uw hulp hoop ik niet alleen de stamboom van nog meer takken en twijgjes te voorzien maar ook van blaadjes met verhalen. Een van de verhalen is van en over mijn vader.
In de jaren vijftig waren tatoeages nog voorbehouden aan grote stoere zeebonken, maar mijn vader vertelde eens dat hij ook een tatoeage had. Men ging in die tijd wat minder makkelijk uit de kleren als tegenwoordig, dus wij hadden zijn tatoeage nooit gezien. Na veel zeuren kregen we van hem te horen dat hij een onderzeeër op zijn bovenarm laten tatoeëren. Na nog veel meer aandringen van ons was hij bereid zijn tatoeage te laten zien. Heel plechtstatig rolde hij de mouw van zijn rechterarm op. Geen onderzeeër! Ach, zei mijn vader, is-t-ie net ondergedoken.

De website is alleen toegankelijk voor familieleden en ik nodig graag alle familieleden uit om toegang tot deze website te vragen door een email te sturen aan peter@lakwijk.se.
Geef in het bericht even aan hoe u binnen de stamboom van de familie (van) Lakwijk past.
Beslissingen over de toegang worden genomen door de beheerder.

Peter Lakwijk